Ik ben Rianne Stoer

Coach bij dyslexie en andere leesmoeilijkheden

Etiketjes zijn van alle tijden. In 1969 kreeg ik als 6-jarig ‘augustuskind’ het etiket: jong in ontwikkeling. Ik vond lezen moeilijk, kreeg bijles en keek tijdens de lessen vooral naar de klok; was het al tijd voor muziek, gym of buitenspelen? Achteraf blijkt deze ervaring goud waard!

Het nut van muziek, gym en buitenspelen

Na mijn school- en studietijd, ging ik als docent in het speciaal onderwijs aan de slag. Muziek, gym en naar buiten gaan bleven favoriet. In de 28 jaar dat ik er werkte, ontdekte ik hoe belangrijk deze lessen zijn! Het zijn de belangrijkste lessen voor kinderen die minder goed lezen.

Dat zit zo. Gymnastiek, muziek en buitenspelen bevrijden kinderen van de druk om stil te zitten, geven plezier en ontspanning. Maar dat niet alleen. Ook maken deze lessen de leerlingen motorisch sterker, en activeren bewegen en muziek verbindingen tussen de verschillende hersengebieden. En dát zorgt er weer voor dat kinderen die lezen moeilijk vinden, ineens makkelijker gaan lezen. Zonder gericht te oefenen.

'Ik geloof in de magie van bewegen, ritme en taal'

Het duurde nog een tijd voor ik van coaching bij dyslexie en leesmoeilijkheden echt mijn vak maakte. Eerst deed ik de post hbo-opleiding Psychomotorische kindertherapie en werkte ik naast mijn onderwijsbaan als kindertherapeut. Ik hielp de vastgelopen ontwikkeling van kinderen weer op gang door spel en beweging. Mijn latere verdieping in lichaamsgericht werk en Rots & Water waren daarbij – en zijn nog steeds – van grote waarde.

Van docent en kindertherapeut naar coach bij leesmoeilijkheden

In 2012 veranderde alles: ik kreeg een hersentumor. Goedaardig, gelukkig, en de operatie ging goed. Het zorgde voor een keerpunt. Ik ging doen wat ik het liefst doe.

Wat dat is? Muziek maken, bewegen en buiten zijn. Plus: anderen helpen. Ook heb ik veel plezier in lezen en vind ik het heel interessant om te leren hoe hersenen daarbij werken. Ik las het boek Dyslexie en touwtjespringen van Marijke van Vuure, en leerde de theoretische onderbouwing van wat ik in de praktijk al jaren had gezien.

Nu combineer ik wat ik het liefst doe, en goed kan, in mijn eigen praktijk: Bewegend Wijs. Ik help kinderen met het etiketje dyslexie, of andere leesproblemen. Ik ga op zoek naar de oorzaak én help met bewegen, ritme en taal. Al tientallen kinderen maakten in mijn praktijk grote leessprongen, en vonden hun lach en zelfvertrouwen terug!