Jouw volgende mail is onderweg!

Dit wist je nog niet over mij

Ik had zelf ook een moeizame leesstart. Kreeg al jong bijles. En ik vulde mijn dagen op school, vooral met kijken naar de klok of het al tijd was voor muziek of gym…. Want dat vond ik wél leuk.

Jaren later ging ik als leerkracht in het Speciaal Onderwijs werken, toen waren gymnastiek en muziek de leukste lessen voor mij om te geven aan kinderen.
Veel kinderen met een minder goede motorische ontwikkeling die veel moeite hebben om te leren lezen, schrijven en rekenen heb ik in de klas gehad. Gymnastiek en muziek gaf plezier en ontspanning, maar dat niet alleen……………….

Gymnastiek en muziek zijn naast buitenspelen de belangrijkste lessen voor kinderen die minder goed lezen. Niet omdat het ze bevrijdt van de druk en het stilzitten maar omdat het ze motorisch en sterker maakt, waardoor verbindingen worden geactiveerd tussen de verschillende hersengebieden waardoor het lezen later tóch lukt… zonder gericht te oefenen.

Wat ik toen nog niet wist is dat door bewegen en muziek er verbindingen tussen verschillende hersengebieden aangelegd worden. Deze verbindingen zijn nodig om te kunnen lezen. Ik was onbewust bekwaam en deed het juiste voor de leerlingen!